Creation, by Kim Jae Im, Korea
Creation, 1993
Kim Jae Im, Korea